Q : –
Wo Kya Hai Jo Bhagwan Se Badaa Hai,
Saitaan Se Bhi Jyada Bura Hai..
Garibi Uske Paas Hai,
Or Amiron Ko Uski Jarurat Hai,
Agar Tum Use Khaoge To Mar Jaaoge..

No

Ans : – Nothing (Kuch Nahin)