Q : –
Wo Kon Hai Jo Chalta Hai To Kuddta Hai,
Or Baithta Hai To Lagta Hai Khadaa Hai…..

Jumping

Ans : – Kangaroo