Demerit is like a hole at the bottom of the boat, whether small or big, it is going to drown the boat one day.
Kalidas Hindi Quotes
अवगुण नाव की पेंदी के छेद के समान है, जो चाहे छोटा हो या बड़ा,
एक दिन उसे डुबो देगा।

~ कालिदास
“Avgun naav ki pendi ke chhed ke samaan hai, jo chahe chhota ho ya bada, ek din naav ko dubo hi dega”.
– Kalidas