Q : –
Ek Haraa Ghar Hai Jiske Andar Ek Safed Ghar Hai,
Us Safed Ghar Ke Andar Ek Laal Ghar Hai,
Or Us Laal Ghar Ke Andar Bohot Saare,
Chhote Chhote Bachchhe Hain..
Wehe Kya Hai…. ?

House

Ans : – Tarbooz ( A Watermelon)