Q : –
Vehe Kya Hai Jo Gili Hoti,
Or Jitni Gili Hoti Hai Utni Sukhaati Hai…

Think

Ans : – Towel