STD Codes for cities in Himachal Pradesh

City          Code

AMB       1976

ARKI      1796

BANJAR   1903

BHARMOUR 1895

BILASPUR 1978

CHAMBA   1899

CHURAH   1896

DEHRA GOPIPUR 1970

HAMIRPUR 1972

JOGINDERNAGAR 1908

KALPA   1786

KANGRA   1892

KULLU   1902

LAHUL   1900

MANDI   1905

NAHAN   1702

NALAGARH 1795

NIRMAND   1904

NURPUR   1893

PALAMPUR 1894

PANGI   1897

PAONTA   1704

POOH     1785

RAJGARH 1799

RAMPUR BUSHAHAR 1782

ROHRU   1781

SHIMLA   177

SOLAN   1792

SPITI   1906

SUNDERNAGAR 1907

THEOG   1783

UDAIPUR 1909

UNA     1975