The destiny remains dormant if you simply wait for it, but if you rise up with courage, it also rise up and walks to you.
The Destiny Remains Dormant
भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर भाग्य सोया रहता है पर हिम्मत बाँध कर खड़े होने पर भाग्य भी उठ खड़ा होता है।
“Bhagya ke bharose baithe rehne par bhagya soya rehta hai aur himmat baandh kar khade hone par bhagya bhi uth khada hota hai”.