Q : –
Main Pakh Ki Tarah Halka Hun,
Phir Bhi Majboot Aadmi Bhi,
Mujhe Chhod Nahin Sakta..
Main Kya Hun..?

Play

Ans : – Saans (Breath)