STD Codes for cities in Tripura

City     Code

AGARTALA 381

AMBASA   3826

BELONIA 3823

DHARAM NAGAR  3822

KAILASHAR 3824

KHOWAI   3825

R.K. PUR 3821