Q : –
Vehe Kya Chiz Hai Jo Pure Din Udti Rehti Hai,
Phir Bhi Kahin Jaati Nahin Hai,
Ek Hi Jagah Rehti Hai..

Flying

Ans : – Jhandaa (Flag)